Ankiety, sondaże

Badania ankietowe

Jako niezależna agencja badawcza zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie badań marketingowych. Na każdym etapie projektu badawczego zachowujemy ścisłą współpracę z klientem, co pozwala na śledzenie na bieżąco postępy począwszy od przygotowania kwestionariusza aż po analizę zebranych danych. Takie podejście zapewnia zarówno nam jak i klientowi niezbędny feedback potrzebny do precyzyjnego dopasowania badania do potrzeb firmy. Każdy projekt badawczy dopasowujemy również do budżetu, którym dysponuje nasz klient. Mamy wówczas pewność, że jest on efektywnie wykorzystany.