Badania ankietowe

Jako niezależna agencja badawcza zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie badań marketingowych. Na każdym etapie projektu badawczego zachowujemy ścisłą współpracę z klientem, co pozwala na śledzenie na bieżąco postępy począwszy od przygotowania kwestionariusza aż po analizę zebranych danych. Takie podejście zapewnia zarówno nam jak i klientowi niezbędny feedback potrzebny do precyzyjnego dopasowania badania do potrzeb firmy. Każdy projekt badawczy dopasowujemy również do budżetu, którym dysponuje nasz klient. Mamy wówczas pewność, że jest on efektywnie wykorzystany.

Social tagging: > > > >

Dodaj komentarz